Organisatieontwikkeling door versterking luistercultuur

Een programma van interventies waardoor mensen in de organisatie op een meer open wijze met elkaar en stakeholders (klanten, leveranciers, overheden etc.) gaan communiceren.

 

Doelgroep
Organisaties met een commerciële of maatschappelijke functie die beter in contact willen zijn met hun doelgroep.

 

Doel

Het versterken van het interne en externe afstemmingsvermogen van de organisatie door scopebepaling, voorbeeldgedrag van het management, trainen van en experimenteren door medewerkers. Medewerkers gaan op een organische manier ander gedrag vertonen. Ze gaan vanuit een hernieuwd perspectief en met hervonden elan in contact met zichzelf en met anderen.. Het contact binnen teams, met leveranciers en klanten verbetert hierdoor sterk.

 

Scope

Mensen in organisaties veranderen hun gedrag als er een wil ontstaat om te veranderen. Daartoe dient er beweging te komen op drie niveaus:

  1. Mentaal niveau: Waar zijn we aan toe? Welke kant gaan we op?
  2. Emotie niveau: Waar worden we blij van? Waar is er weerstand?
  3. Handelingsniveau: Wat gaan we doen? Hoe gaan we iets nieuws doen?

 

Ieder traject vereist haar eigen ingrediënten. Een aantal basis ingrediënten komen in de meeste trajecten wel terug.

  • De organisatie bepaalt met alle stakeholders welk gedrag er nu is, wat daarin (niet) effectief is en welk gewenst gedrag eenieder wil.
  • Management stelt meetbare doelen op cultuur niveau en gedragsniveau en maakt deze doelen zichtbaar voor alle medewerkers.
  • Management vertoont voorbeeldgedrag en wordt hierin desnoods getraind en gecoacht.
  • Medewerkers experimenteren met nieuw gedrag en worden hierin desnoods getraind en gecoacht.

 

Voorbeelden van resultaten van de training
Klantcontact Zilveren Kruis Pete Sanderson (Senior Manager) 06-83171711

Versterking van de gesprekscultuur van 800 medewerkers. Een programma op management- en medewerker niveau veroorzaakte een aanmerkelijke stijging van de Net Promotor Score (van -10 naar +10).

 

Stichting Klachten Geschillen Zorgverzekeringen Kees van Kranenburg (Adviseur en voormalig directeur) 06-52589629

SKGZ wilde een organisatieverandering  waardoor medewerkers meer naar buiten zouden gaan treden en een open gesprekscultuur zou ontstaan. Deze houding is  in een jaar ontstaan. SKGZ wordt door ministeries en concollega’s als voorbeeld gezien.

 

Praktische informatie
Locatie             : Overal in Nederland

Duur                : Dit zijn vaak langerdurende trajecten

Deelnemers   : Geen maximum aantal deelnemers.

Kosten             : De kosten van langer durende  trajecten worden altijd in continue afstemming bepaald.