Individuele ontwikkeling door Training Luisteren

Een ervaringsgerichte en op wetenschap gebaseerde training op het gebied van luisteren. Deelnemers blijven hierdoor in contact met zichzelf en de ander om hun (gezamenlijke) doelen in het grotere geheel te bereiken.

 

Doelgroep
Medewerkers en managers die op een dieper niveau in contact willen zijn met hun klanten, collegae en overige stakeholders. De training kan gevolgd worden door een (management- of project)team en is ook zeer geschikt om te volgen op individueel niveau.

 

Doel

Het vergroten van het afstemmingsvermogen van deelnemers door bewustwording en versterken van luistervaardigheden. Hierdoor zijn deelnemers beter in staat om in contact met anderen hun (gezamenlijke) doelen te bereiken. Deelnemers leren te schakelen tussen verschillende luisterniveaus. De samenwerking binnen teams, met leveranciers en klanten verbetert hierdoor sterk.

 

Scope

Luisteren is het laten binnenkomen en verwerken van signalen. De grootste belemmering om goed te luisteren is de ruis die deze signalen onderweg tegenkomt. In de training werken we met  zeven soorten ruis. Inhoudelijk richt het programma zich op het verkrijgen van bewustzijn en vaardigheden om die ruis te kunnen loslaten en daardoor te schakelen tussen de zeven luisterniveaus:

 

 1 Zelfgericht luisteren: Je luistert naar jezelf en niet naar de ander door de ruis van je energietekort.  Wat leer je? Je leert naar jouw energiehuishouding te luisteren. Door te leren wat jou energie kost en oplevert, vergroot je jouw zelfkennis. Je houdt energie over om te kunnen gaan luisteren naar een ander.

 2 Dubbelgericht luisteren: Je luistert afwisselend naar jezelf en de ander door de ruis van je aandachttekort. Wat leer je? Je leert naar jouw bewustzijnsinhouden te luisteren. Door te leren wat jouw aandacht triggert, kun je een bewuste keuze maken. Je houdt aandacht vast om te kunnen blijven luisteren naar een ander.

 3 Selectief luisteren: Je luistert op wilsniveau en mist soms de behoeften van de ander door de ruis van je begeertes. Wat leer je? Je leert het onderscheid tussen jouw behoeftes en die van de ander te onderkennen. Door te leren kijken naar het grotere geheel, vindt je oplossinen die aan beider behoeftes voldoen.

 4 Empatisch luisteren: Je luistert op gevoelsniveau en mist soms de emoties van de ander door de ruis van je angst. Wat leer je? Je leert het onderscheid te maken tussen jouw emoties en die van de ander. Door te leren in liefde bij die emoties te blijven kan je hun boodschap doorgronden.

 5 Cognitief luisteren: Je luistert op mentaal niveau en conflicteert soms met argumenten van de ander door de ruis van je oordeel. Wat leer je? Je leert jouw overtuigingen te observeren. Door te leren oordeelloos naar de argumenten van de ander te luisteren, kun je je erdoor laten inspireren.

 6 Synergetisch luisteren: Je luistert op alle niveaus en komt soms niet tot co-creatie met de ander door de ruis van je egoïsme. Wat leer je? Je leert de uniciteit van jezelf en de ander te omarmen. Door te leren om in zelfovergave te creëren kun je je dienstbaar opstellen in het creatieproces.

7 Stil luisteren: Je luistert volkomen en stapt daar soms uit door de ruis van je ego. Wat leer je? Je leert stilte te brengen in alle ruis van je ego. Door te leren luisteren naar jouw intuïtie, ben je stil als je spreekt.

 

Stap voor stap ervaren de deelnemers hoe zij vatbaar zijn voor de ruis op de verschillende niveaus en leren zij, hoe ze de ruis kunnen loslaten. Het is een intense training waarin deelnemers dingen van zichzelf bewust worden, die ze nog niet eerder hebben ervaren.

 

Voorbeelden van resultaten van de training
Operations Zilveren Kruis Ria Dijkstra (Senior Manager) 

Tweedaagse training aan 250 medewerkers om hun luistervaardigheden te versterken. Hieronder ook een klachtenteam van 15 medewerkers. De gemiddelde tevredenheid scoorde een 8,5. De luistervaardigheden zijn met 26% gestegen.

 

Finance Professionals Erasmus Universiteit Martin Hoogendoorn (Hoogleraar) 

CFO’s, controllers en accountants ontdekten in 1 dag hoeveel luisteren hun effectiviteit kan vergroten. In plaats van alleen te redeneren vanuit hun financiële referentiekader, leerden ze door te luisteren, hoe ze deze kennis nog veel meer ten dienste kunnen stellen aan hun organisatie.

 

High Potentials D66 Dewi van Deurssen (High Potential)

Een korte training aan 40 jonge D66-ers om hen bewust te maken van het belang van luisteren naar burgers. De opbrengst was dat er veel bewustzijn ontstond over ieders belemmeringen om goed te kunnen luisteren.

 

Praktische informatie
Locatie             :    Overal in de wereld (voertaal Engels of Nederlands)

Duur                :    Twee keer een dag in een periode van 2 weken

Deelnemers   :    Tussen 6-12 deelnemers

Kosten             :    € 9.600,- per groep, exclusief reis- en accommodatiekosten en exclusief 21% BTW

 

 

In samenwerking met de Erasmus Universiteit verzorgen wij tevens de training Leiderschap in Luisteren.

Meer weten? Kijk op www.eur-leiderschapinluisteren.nl