Organisatieontwikkeling via persoonlijk leiderschap

Programma van interventies waarin het persoonlijk leiderschap van mensen de basis is voor de verandering in de organisatie.

 

Doelgroep

Organisaties die de ontwikkeling van hun mensen centraal stellen. Binnen de opdracht van de organisatie bepaalt de ontwikkeling van de medewerkers de richting van de organisatieontwikkeling .

 Doel

Organisaties naar grotere vlieghoogtehoogtes brengen. Door leiders en medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling te brengen, nemen zij de organisatie mee. Deze wijze van verandering brengt bijzonder weinig weerstand met zich mee.

 Scope

Het specifieke van deze trajecten ligt in de mensgerichte aanpak. Iedere ontwikkeling van de organisatie staat of valt hierbij met de ontwikkeling van de betrokken leiders en medewerkers.

 Centraal staan vragen als:

  • Waar kom ik vandaan? (Wat zijn mijn kernwaarden?)
  • Waarom besta ik? (Wat is mijn hoger doel?)
  • Waar wil ik naar toe? (Wat is mijn gewaagde doel?)

Deze vragen brengen een verlangen en een dynamiek op gang.  Door deze dynamiek gaan medewerkers vanuit intrinsieke motivatie in ontwikkeling.

 

Het is de taak van het management om de verschillende dynamieken op elkaar af te stemmen. Indien nodig ondersteunen we de het management met trainingen groepsdynamiek in samenwerking. Hierbij geven wij meer inzicht in de groepsdynamiek van een klas of van een team. Soms worden er gesprekken gehouden met subgroepen die (‘eindelijk’) op tafel kunnen leggen wat hun ervaringen zijn. Dit gebeurt altijd in een dialoog, en nooit in een discussie.

 

Voorbeelden van resultaten van de training

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
Hans Crum (Conrector)  06-13072936

Ontwikkeling van een leadership-programma voor 1000 leerlingen en 100 docenten. Klas 1 t/m 6 en docenten ontwikkelen in persoonlijk leiderschap. Dit programma is mede reden voor toekenning van het predicaat excellente school door de onderwijsinspectie.

 

Netwerk Acute Zorg – Isala Klinieken
Monique Jacobs (Manager) 06-20984806

NAZ organiseert dat patiënten zo snel mogelijk op de juiste plaats, door de juiste professional worden behandeld. Het management wil dat in de taakgerichte werkverdeling de drijfveren van de medewerkers meer richting gevend worden.

 

Praktische informatie

  • Locatie             : Overal in Nederland
  • Duur                : Dit zijn vaak langer lopende trajecten
  • Deelnemers   : Geen maximum aantal deelnemers.
  • Kosten             : De kosten leiderschap trajecten worden altijd in continue afstemming bepaald.